דרור  סלמן
משרד עורכי דין פלילי


054-4670055
מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים | הארכת מעצר | כתב אישום פלילי | העמדה לדין | מעצרים | מעצר ימים | מעצר בית

עורך דין פלילי דרור סלמן מסביר את המונח "מעצר עד תום ההליכים":  מעצר עד תום ההליכים הינו אמצעי ששולל את חירותו של אדם עוד בטרם הוכח שהוא אשם בחשדות שמיוחסות לו והוא ננקט לאחר הגשת כתב אישום ובעבירות בת מעצר שאינה מסוג חטא. מעצר עד תום ההליכים הינו שלילת חירותו של אדם לפני שהורשע בדין ונמצא אשם.  במשרד עורכי דין פלילי דרור סלמן מתמחים במשפט פלילי, בדיני ראיות, סדר דין פלילי וצווארון לבן. עורך דין פלילי דרור סלמן הצלחות רבות בשחרור עצורים ממעצר ימים וממעצר עד תום ההליכים. סמכויות המעצר בישראל מעוגנות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) התשנ"ו-1996 פרק ג'.

מקום בו נעצר חשוד ללא צו שיפוטי חייבים להביאו בפני שופט תוך 24 שעות משעת מעצרו. המעצר מתקיים בשל אחת מהסיבות הבאות:
1.  האדם עבר בפני השוטר או זמן קצר לפני כן עבירה בת מעצר מסוג עוון או פשע.
2.  יש לשוטר יסוד סביר לחשוד שהחשוד ביצע עבירה שדינה מוות או מאסר עולם.
3.  יש לשוטר יסוד סביר לחשוד שהחשוד ביצע עבירה נגד ביטחון המדינה, עבירת סמים (פרט לשימוש או החזקת סם לתצרוכת עצמית), אלימות חמורה או
     אלימות במשפחה (אלמ"ב).
4.  יש לשוטר יסוד סביר לחשוד שהחשוד יסכן אדם כלשהו, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה.
5.  יש לשוטר יסוד סביר לחשוד שהחשוד לא יבוא לחקירה, ישבש את החקירה או יעלים ראיות או רכוש.
6.  יש לשוטר יסוד סביר לחשוד שהחשוד הוא אדם ששוחרר בערובה והפר את תנאי השחרור או שהוא נמלט ממשמורת חוקית או עומד להימלט ממנה.

שוטר שהשתמש בסמכות העיכוב שלו והמעוכב מסרב או מתנגד להתלוות אליו לתחנת המשטרה, רשאי לעצור את המעוכב.
לאחר תחילת המעצר ותוך 24 שעות מרגע המעצר, החשוד העצור מובל לדיון בפני שופט בבית משפט השלום. בית המשפט מעיין בחומר הראיות ונותן החלטתו לגבי המשך מעצרו של החשוד או שחרורו בתנאים או שחרורו ללא תנאים, וזאת בהסתמך על מספר פרמטרים.

במקרים מסוימים
כשקיים "חשד סביר" בית המשפט יורה על המשך מעצר החשוד אם מתקיימת אחת מן הנסיבות הבאות: 
מסוכנות:
א. שישנו חשד שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, בטחון הציבור או את בטחון המדינה.חשד מהמלטות:
ב. שהחשוד ימלט ולא יופיע להליכי החקירה.
ג. חשד משיבוש הליכי חקירה או משפט ופגיעה בראיות באמצעות תיאום גרסאות, השפעה על עדים והעלמת רכוש.

במקרה ואדם נעצר והמשטרה מעוניינת להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, הבקשה למעצר עד תום ההליכים תוגש אל אותו בית המשפט בו הוגש כתב האישום. על המשטרה או הפרקליטות חובה להגיש כתב אישום בכדי להגיש את הבקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים.
משרדנו זמין 24 שעות ביממה. ניתן לקבל שרות בכל בתי המשפט ברחבי הארץ: לייעוץ ראשוני חייג  052-2670055 

מעצר

סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996.
13. עילות המעצר לפני הגשת כתב אישום.

(א)  שופט לא יצווה על מעצרו של אדם, אלא אם כן שוכנע כי קיים חשד סביר שהאדם עבר עבירה, שאיננה חטא, ומתקיימת אחת מעילות אלה:
     (1)        קיים יסוד סביר לחשש ששחרור החשוד או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;
     (2)        קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה;
     (3)        בית המשפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר; בית המשפט לא יצווה על מעצר לפי עילה זו לתקופה העולה על 5 ימים; שוכנע בית המשפט שלא ניתן לקיים את הליך החקירה בתוך התקופה האמורה, רשאי הוא לצוות על מעצר לתקופה ארוכה יותר או להאריכו ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 15 ימים.
(ב)  שופט לא יצווה על מעצר לפי סעיף קטן (א), אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה, שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

במידה ובית המשפט ציווה על מעצרו של אדם עד לתום ההליכים, הנאשם ישהה במעצר בגין אותה העבירה במשך 9 חודשים, במידה והתיק לא נגמר בהכרעת הדין תוך 9 חודשים, החוק קובע כי יש לשחרר את הנאשם.
עורך דין המתמחה במשפט פלילי, תפקידו במעצר עד תום ההליכים הנו לסייע לחשוד להשתחרר כמה שיותר מהר תוך כדי כך שהוא משכנע את בית המשפט שישנה חלופה טובה ממעצר ימים, אשר מהווה פגיעה קשה בכבוד האדם וחירותו, כאשר עסקינן בחשוד שישנה סבירות לא מבוטלת שמדובר באדם חף מפשע שאין לו קשר לעבירה שמיוחסת לו, שבסופו של דבר יזוכה  מכתב האישום,  בכך שיציע חלופה שתאיין את המסוכנות והחששות שמועלות על ידי מבקשי המעצר כמו למשל ערבות כספית, מעצר בית פיקוח וכדומה.

למותר לציין שמעצר ימים או מעצר עד תום ההליכים  הנו אחד הכלים הפוגעניים והדורסניים אשר יש בו כדי לשלול את חירותו של אדם עוד בטרם קיימת תשתית ראייתית חזקה להרשעתו של נאשם.

במידה וחס וחלילה אתה או בן משפחה נקלעתם לסיטואציה שמועלת במאמר זה מומלץ לפנות לעורך דין פלילי דרור סלמן המתמחה בתחום שיסייע בשחרור מיידי של החשוד, שחרור מלא או בחלופה מתאימה וזאת בהתאם לגופו של אותו מקרה.

סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996

21. מעצר לאחר הגשת כתב אישום.

(א)        הוגש כתב אישום, רשאי בית המשפט שבפניו הוגש כתב האישום לצוות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)        בית המשפט סבור, על סמך חומר שהוגש לו, כי נתקיים אחד מאלה:

(א)        קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה או מריצוי עונש מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים או לפגיעה בראיות בדרך אחרת;

(ב)        קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה;

(ג)        הואשם הנאשם באחד מאלה:

(1)        עבירה שדינה מיתה או מאסר עולם;

(2)        עבירת בטחון כאמור בסעיף 35(ב);

(3)        עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973, למעט עבירה הנוגעת לשימוש בסם או להחזקת סם לשימוש עצמי;

(4)        עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק קר או חם;

(5)        עבירת אלימות בבן משפחה כמשמעותו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א–1991, חזקה כי מתקיימת העילה האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם כן הוכיח הנאשם אחרת.

(2)        בית משפט ציווה על מתן ערובה והערובה לא ניתנה להנחת דעתו של בית המשפט או שהופר תנאי מתנאי הערובה, או שנתקיימה עילה לביטול השחרור בערובה.

(ב)        בית המשפט לא יתן צו מעצר לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן נוכח, לאחר ששמע את הצדדים, שיש ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ולענין סעיף קטן (א)(1), לא יצווה בית המשפט כאמור, אלא אם כן נתקיימו גם אלה:

(1)        לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחירותו של הנאשם, פחותה;

(2)        לנאשם יש סניגור, או שהנאשם הודיע שברצונו שלא להיות מיוצג בידי סניגור.

(ג)        לא היה לנאשם סניגור והוא לא הודיע כאמור בסעיף קטן (ב)(2), ימנה לו בית המשפט סניגור ויחולו לענין זה הוראות פרק ב' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי), או הוראות חוק הסניגוריה הציבורית, תשנ"ו–1995 (להלן – חוק הסניגוריה הציבורית), לפי הענין; כל עוד לא נתמנה סניגור, רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של הנאשם לתקופות שלא יעלו על 7 ימים כל פעם, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלו על 30 ימים.

(ד)        על אף הוראות סעיף קטן (ב) רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנאשם או סניגורו, לדחות את הדיון, כדי לאפשר לנאשם או לסניגורו לעיין בחומר החקירה ולצוות שהנאשם יהיה במעצר לתקופה שלא תעלה על 30 ימים.

(ה)       צו מעצר לפי סעיף זה יעמוד בתוקפו עד למתן פסק הדין, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת; על צו מעצר לפי סעיף זה לא יחולו הוראות סעיף 20.

להלן התנאים למעצר עד תום ההליכים:

קיימת עילה למעצר.

קיימות ראיות לכאורה להוכחת האשמה.

במידה ומטרת המעצר לא תושג בדרך של שחרור בדמי ערובה.

לנאשם יש סנגור.

עורך דין פלילי - משפט פלילי

עורך דין פלילי דרור סלמן מעניק ייעוץ וייצוג משפטי בתחנת המשטרה  - בחקירה ומעצר, טיפול בחשודים בעבירות אלימות ותקיפה, עבירות שוד ורכוש, עבירות סמים וסחר, עבירות צווארון לבן, בקשות חנינה, עתירות אסירים, וועדות שחרורים, דיני מחשבים, נלחם בנחישות נגד הגשת כתב אישום ומחיקת רישום פלילי, מתמחה בסדר דין פלילי, בייצוג והופעות בבתי משפט, בביטול כתב אישום, שחרור ממעצר, בערעורים פליליים,  וייצוג חיילים אשר נשפטים בבתי הדין הצבאים.

במידה והוזמנת לחקירה במשטרה או שהוגש נגדך כתב אישום, חשוב שמשרד עורכי דין פלילי נחוש ומקצועי ילווה אותך לאורך כל החקירה במשטרה והדיונים בבית המשפט.  משרד עורכי דין פלילי דרור סלמן מתמחה בליווי חשודים בחקירות ובמעצרים עד תום ההליכים המשפטיים, סגירת תיקים, עיכוב הליכים וייצוג בבתי המשפט בכל רחבי הארץ.

עורך דין פלילי דרור סלמן סיים את לימודי המשפטים בפקולטה למשפטים בשנת 2006.

בעל תואר ישראלי במשפטים מהפקולטה למשפטים וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל.  חבר בפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין.  עו"ד דרור סלמן התמחה לעומק במשפט פלילי, בסדר דין פלילי  ודיני ראיות וסיים בהצלחה השתלמויות רבות בתחומי משפט פלילי, סדר דין פלילי, דיני ראיות, דיני תעבורה, דיני משפחה, דיני עבודה.

עו"ד דרור סלמן בעל אישור מיוחד לשמש כסניגור צבאי  בבתי הדין הצבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955   (באישור יו"ר הוועדה לאישור סניגורים).

כמו כן, עורך דין דרור סלמן פועל בהתנדבות ובסיוע לשכבות החלשות ולאנשים במצוקה במסגרת פרויקט פרו בונו – "שכר מצווה" מטעם  לשכת עורכי הדין בישראל. בנוסף, משרד עורכי דין גישור  דרור סלמן הינו מגשר מוסמך ע"י משרד המשפטים  ובמשרדו מתקיימים גישורים לרבות גישורים פליליים.

ייחודו של עו"ד פלילי דרור סלמן הינו בשילוב שבין ידע מקצועי במשפט פלילי וניסיון רב, עם טיפול יסודי ומעמיק בכל מקרה ומקרה תוך מחויבות לשרות מסור בלתי מתפשר, למען קידום עניינו של כל לקוח.

משרדנו זמין 24 שעות ביממה. ניתן לקבל שרות בכל בתי המשפט ברחבי הארץ.
ליעוץ ראשוני טלפוני  052-2670055
כתובתנו:  רחוב יפו 216, ירושלים
למכתבים בלבד:  ת.ד. 8751  ירושלים

הלכה למעשה, עורך דין פלילי דרור סלמן מטפל בכל הנושאים שברשימה מטה: מעצר עד תום ההליכים, הארכת מעצר, כתב אישום פלילי, העמדה לדין, מעצרים, מעצר ימים, מעצר בית, נהיגה בשכרות, עו"ד פלילי, מחיקת רישום פלילי, פלילי, כתב אישום, רישום פלילי, ייעוץ משפטי, סדר דין פלילי, משפט פלילי, עורכי דין פליליים, פורום פלילי, הסניגוריה הציבורית, יעוץ משפטי פלילי, קובלנה פלילית, תיק פלילי, עבירה פלילית, עורך דין פלילי בירושלים, מעצר ימים, פסקי דין פלילי, סייגים לאחריות פלילית, עו"ד פלילי בירושלים, עוד פלילי, עורכי דין פלילי, פלילים ומשפט, ביטול רישום פלילי, דרוש עורך דין פלילי, כתבי אישום, מחיקת רישום משטרתי, מעצרים, עורכי דין פליליים מובילים, עורכי הדין, ביטול כתב אישום, מרשם פלילי, סגירת תיק פלילי, עבר פלילי, עורך הדין, ערעור פלילי, רישום משטרתי, שימוע לפני הגשת כתב אישום, בקשה למחיקת רישום פלילי, בקשת חנינה, דרור סלמן, כתב אישום פלילי, מחיקת תיק פלילי, מעצרים של המשטרה, סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, עבירות אלימות, עיכוב הליכים פליליים, פסקי דין פליליים, רישום פלילי משטרה, שחרור ממעצר, איך מוחקים רישום פלילי, הגשת כתב אישום, המשפט הפלילי, חקירה פלילית, מחיקת כתב אישום, מחיקת עבר פלילי, קובלנה פלילית פרטית, תביעה פלילית, תיק פלילי במשטרה, בקשה לביטול כתב אישום, דין פלילי, ההליך הפלילי, חוק פלילי, משרד עורך דין פלילי, פתיחת תיק פלילי, רישום פלילי מחיקה, שימוע פלילי.

משרד עורכי דין פלילי דרור סלמן ייצוג מקצועי ונחוש, ייעוץ בכל הארץ: אבן יהודה, אופקים, אור יהודה, אילת, אריאל, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הוד השרון, הרצליה, טבריה, יהוד, זיכרון יעקב, חדרה, חולון, גבעתיים, רמת גן, בני ברק, יבנה, יהוד, כרמיאל, לוד, רמלה, מודיעין, נהרייה, נס ציונה, נצרת, נתניה, עכו, עפולה, ערד, ראשון לציון, רחובות, רעננה, כפר סבא, צפת, קריית אונו, ירושלים, רמת השרון, תל אביב, חיפה, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית גת, קריית ים, קריית מוצקין, קריית מלאכי, קריית שמונה.

Salman Dror Advocate Mail address only:
Jerusalem Israel
P.O.Box 8751 Jerusalem
ISRAEL
Telephone: 052-2670055
Fax: 03-5252302
 

Criminal Defence Lawyer | Dror Salman criminal lawyer firm | Defence Lawyers is a law firm based in the heart of the Israel, with our dedicated team of solicitors regularly appearing in Courts all over the Israel. 

Call us today on
 +972 -522670055  

Israel Criminal Defence Lawyers, scdl legal, solicitor, lawyer, lawyer Israel, Israel cbd

Dror Salman criminal lawyer firm | Expert lawyers helping our clients win their Criminal matters in Courts throughout Israel, every day of the week!
Salman Dror Advocate and Associates offers free initial consultations.

Salman Dror and Associates is committed to providing you with top notch legal support. 
We approach every client with a focus on integrity, advocacy, and understanding. 
We fight for you!

Website Builder